Vilka Dokument Upprättas Vid Brand

Innehållsförteckning:

Vilka Dokument Upprättas Vid Brand
Vilka Dokument Upprättas Vid Brand

Video: Vilka Dokument Upprättas Vid Brand

Video: Vilka Dokument Upprättas Vid Brand
Video: Maskinhall på Mossagården i Veberöd totalförstörd i brand 2023, November
Anonim

En brand utbröt, brandkårens arbetsenheter anropades och elden släcktes. Vad göra här näst? Det första som befälhavaren för denna enhet måste göra är att utarbeta en brandlag.

Vilka dokument upprättas vid brand
Vilka dokument upprättas vid brand

Branddokument

Brandrapporten måste upprättas i duplikat på brandplatsen. Handlingen måste innehålla signaturerna från anläggningens ägare och brandkårens befälhavare. Om händelsen är kvalificerad som brand fixar lagen orsaken till händelsen (möjlig) samt en lista över brandbekämpningsåtgärder.

Om branden släcktes före brandkårens ankomst, upprättas ett protokoll med ett muntligt uttalande om branden.

I händelse av brand utfärdas även följande:

- protokoll för inspektion av brandplatsen;

- skriftlig förklaring av omständigheterna vid branden, - vid vägran att inleda ett brottmål upprättas en resolution.

Undersökning av orsakerna till brand

Undersökning och statistik utförs oavsett orsakerna till branden. Men det finns undantag. Till exempel när kol, torv och oljeskiffer eldar i lager, vilket resulterar i att elden inte sprider sig. Och även på platser med bränsleförbränning, pannfel, vilket ledde till antändning, kortslutning och eld av kraftledningar.

Om branden orsakades av aktiviteter från andra organisationer är representanter för dessa organisationer involverade i utredningen.

Under dessa omständigheter, när människor dog i en brand, är utredningsmyndigheternas ingripande nödvändigt, och vid massdödsfall är åklagarmyndigheten inblandad. GPN undersöker fall av brand som inte ledde till dödsfall. En kriminalteknisk undersökning krävs.

När en stor materiell skada orsakas tillsammans med GPN är ROVD: s utredare inblandade i ärendet. När protokollet utarbetas för inspektion av platsen utförs bevisupptagning för laboratorietester i IPL. Baserat på yttrandet från Fire Testing Laboratory dras en teknisk slutsats om orsakerna till branden. I slutsatsen dras en rättsmedicinsk brandteknisk slutsats på grundval av alla erhållna uppgifter.

Baserat på ovanstående föreslås ett schema:

- omedelbart efter ankomsten till platsen utarbetas en brandlag;

- en inspektion av platsen och bevisupptagning utförs,

- En undersökning av offer och vittnen genomförs.

- väsentliga bevis skickas för analys.

Utredaren bestämmer graden av skada och fattar ett beslut om utnämning av expertundersökningar och fattar sedan ett beslut att inleda ett brottmål eller avsluta utredningen.

Rekommenderad: