Hur Man Skriver Ett Brev För Att Säga Upp Avtalet

Innehållsförteckning:

Hur Man Skriver Ett Brev För Att Säga Upp Avtalet
Hur Man Skriver Ett Brev För Att Säga Upp Avtalet

Video: Hur Man Skriver Ett Brev För Att Säga Upp Avtalet

Video: Hur Man Skriver Ett Brev För Att Säga Upp Avtalet
Video: HUR SKRIVER MAN ETT BREV? 2023, November
Anonim

Underlåtenhet att uppfylla avtalsförpliktelser från partnern i transaktionen eller omöjligheten att säkra villkoren i avtalet tvingar ofta en av parterna att vägra att fortsätta samarbetet. I sådana fall ges möjligheten att säga upp avtalet, vilket regleras av artikel 782 i Ryska federationens civillagen.

Hur man skriver ett brev för att säga upp avtalet
Hur man skriver ett brev för att säga upp avtalet

Instruktioner

Steg 1

För att säga upp avtalet ensidigt, i enlighet med Ryska federationens lagstiftning, måste initiativtagaren till avtalets uppsägning skriftligen informera motparten om sina avsikter. Ett sådant dokument kommer korrekt att kallas ett meddelande om uppsägning av kontraktet. Samtidigt bör den juridiskt korrekta formuleringen som används i texten till brevet låta som "ensidig vägran att fullgöra avtalet". Det finns ingen enskild form för ett sådant dokument, så skriv upp det i en enkel skriftlig form och beakta kraven på modernt kontorsarbete. Skriv text på datorn och skriv ut meddelandet på skrivaren.

Steg 2

Börja ditt brev med att ange titeln på dokumentet "Notice" och placera det högst upp på arket i mitten. Under det, beskriv kortfattat kärnan i överklagandet "om ensidig vägran att fullgöra avtalet." Fyll sedan i de delar som är reserverade för information om parterna. Här skriver du namnet på din organisation, PPC, TIN, faktiska och juridiska adress, bankuppgifter, kontakter (telefonnummer, fax, e-post) och placera plats för dokumentets registreringsdata. Som adressat räcker det att ange motpartföretagets chef (position, efternamn och initialer).

Steg 3

Var noga med att ange numret på kontraktet som är föremål för uppsägning, datumet för dess ingående, namnge deltagarna i transaktionen så som de beskrivs i kontraktstexten. Lista omständigheterna som gjorde att du vägrade fortsätta att uppfylla villkoren i avtalet, med hänvisning till dess specifika klausuler eller artiklar i Ryska federationens lag. Sammanfattningsvis, informera om uppsägningen av avtalsförhållandet ensidigt, informera utgångsdatumet för kontraktet och ange de krav du presenterar för motparten baserat på den aktuella situationen. Därefter ska du lägga signaturen för den auktoriserade personen och företagets försegling.

Steg 4

Registrera brevet som utgående med sekreteraren för ditt företag enligt de allmänt accepterade reglerna för företagskorrespondens. Skicka ett brev till mottagaren med en kvitto för retur. Spara ditt kvitto och mottagande av kvittot, dessa dokument kommer att vara användbara för dig som bevis vid eventuella tvister.

Rekommenderad: