Hur Man Blir Klinisk Psykolog

Hur Man Blir Klinisk Psykolog
Hur Man Blir Klinisk Psykolog

Video: Hur Man Blir Klinisk Psykolog

Video: Hur Man Blir Klinisk Psykolog
Video: VILL DU BLI PSYKOLOG? 2023, November
Anonim

Klinisk psykologi innefattar att bedöma en persons mentala hälsa, organisera och bedriva forskning för att förstå mentala problem samt utveckla psykologisk korrigering och patientvård.

Hur man blir klinisk psykolog
Hur man blir klinisk psykolog

Klinisk psykologi är en tvärvetenskaplig specialisering. Den har en sektorsövergripande karaktär och deltar i att lösa en uppsättning uppgifter inom hälso- och sjukvården, offentlig utbildning och socialt stöd till befolkningen. Arbetet med en klinisk psykolog syftar vanligtvis till att öka en persons psykologiska resurser och anpassningsförmåga, samt att harmonisera mental utveckling, skydda hälsan, förebygga och övervinna sjukdomar och psykologisk rehabilitering.

Ämnet klinisk psykologi täcker en mängd olika discipliner. Dessa inkluderar de mentala manifestationerna av olika störningar, psykens roll i början, förlopp och förebyggande av störningar, påverkan av olika störningar på psyken. Klinisk psykologi beaktar också frågor om psykiska utvecklingsstörningar, utveckling av principer och metoder för forskning på kliniken, psykoterapi, skapandet av psykologiska metoder för att påverka människans psyke för terapeutiska och profylaktiska ändamål.

Kliniska psykologer undersöker allmänna psykologiska problem, liksom problemen med att bestämma normen och patologin, bestämmer förhållandet mellan det sociala och biologiska hos en person i rollen som medveten och omedveten. Dessutom löser kliniska psykologer problemen i utvecklingen och upplösning av psyken.

En klinisk psykologs uppgifter innefattar deltagande i psykodiagnostisk och psykokorrigerande verksamhet. Dessutom är kliniska psykologer involverade i behandlingsprocessen som helhet. Själva aktiviteten hos en klinisk psykolog riktar sig till vissa detaljer. Dessa inkluderar till exempel hälsoskydd, ökade mentala resurser och mänsklig anpassningsförmåga, harmonisering av mental utveckling, förebyggande och psykologisk rehabilitering.

För att förvärva en klinisk psykologs specialitet är det första steget att gå in i en medicinsk institution för högre utbildning vid den psykologiska och sociala fakulteten. Där, tillsammans med riktningen av psykologi, finns det en rekrytering för specialitet klinisk psykologi. Efter examen finns det en möjlighet att börja arbeta som klinisk psykolog vid ett medicinskt centrum.

Vissa kliniska psykologer är specialiserade på behandling av vissa psykologiska störningar. Andra kliniska psykologer arbetar med patienter som har en mängd olika problem. Sådana specialister kan behandla en mängd olika medicinska tillstånd från depression till schizofreni.

Rekommenderad: